Appraisal Advisory s.r.o. (dříve American Appraisal s.r.o.) byla do poloviny roku 2015 součástí světové poradenské firmy American Appraisal Associates, Inc., specializující se od roku 1896 na oblast tržního ocenění a souvisejícího podnikového poradenství.

V České republice působí Appraisal Advisory s.r.o. od dubna 1992. Na jarě roku 2015 se AAA stala součástí mezinárodní skupiny Duff & Phelps působící v oblasti Corporate Finance a poradenských služeb. V návaznosti na tyto strategické změny se Appraisal Advisory s.r.o. stala v říjnu 2015 součástí a členem skupiny Grant Thornton v České republice. Specialisté znaleckého ústavu Appraisal Advisory v úzké spolupráci s kolegy ze znaleckého ústavu Grant Thornton Valuations a.s. pokračují v komplexních poradenských a oceňovacích službách v oblasti oceňování podniků, nehmotného majetku, nemovitého majetku a strojů a zařízení.

Grant Thornton posiluje svou pozici na českém trhu v oblasti oceňování a znaleckých služeb prostřednictvím spojení se společností Appraisal Advisory (dříve American Appraisal s.r.o.) více o Grant Thornton.